شبكه ملي منابع آب كشور-فاز نخست شبکه کارون

ورود به شبكه منابع آب كشور 

ليست حروفي زيرحوزه ها
جستجو در جاماک
پرسشهای متداول
نظرات کاربران
مرورگر ساما
مديریت سایت
راهنماي شبکه
پست الکترونيکي
درباره
سخن نخست

دردنياي امروز يكي از مهمترين بحث هايي که حجم زيادي از زمان محققين را به خود اختصاص داده است مباحث مربوط به آب به عنوان حياتي ترين ماده بقاي حيات انسان است. اهميت آب تا بدان جا رسيده است که از آن براي تعيين خط فقر در جهان بهره گرفته مي شود و سياستمداران آب را با امنيت ملي کشورها پيوند زده اند به درستي مي توان چنين گفت که آينده از آن کشورهايي است که از شرايط غني تر منابع آب برخوردار باشند. با عنايت به جهاني بودن بحران آب لزوم برنامه ريزي در حفظ و بقاي آب کشور و استفاده بهينه از اين منابع از مهمترين برنامه هاي توسعه هر کشور مي باشد وانچه پر واضح است اين است که بدون داشتن اطلاعات صحيح از منابع آب برنامه ريزي در مورد آن مفهومي ندارد. در دنياي امروز ايجاد بانک اطلاعات رايانه اي به عنوان سهل الوصول ترين وسيله براي دسترسي به اطلاعات در کمترين زمان ممکن براي محققين و سسياستگذاران از رايج ترين و اصولي ترين نيازهاي هر بخش کلان مديريتي است.
اين پروژه به عنوان يک پروژه الگو در زمينه تهيه شبكه منابع آب کشور مي باشد و با تکميل و توسعه آن در تمامي پهنه کشور يکي از ارزشمندترين بانکهاي اطلاعاتي پايه ايران خواهد بود که رجوع هرتحقيقي در زمينه منابع آب کشور به اين شبكه را درپي خواهد داشت وعلاوه بر استفاده کاربران، دسترسي براي مديران بخش برنامه ريزي آب کشور نيز تسهيل مي گردد که يکي از مهمترين ابزار تصميم گيري و سياست گذاري در اين بخش خواهد بود.
حوزه آبخيز كارون يكي از مهمترين رودخانه هاي كشور تلقي مي شود. اين حوزه به عنوان منطقه الگوي اجراي طرح انتخاب گرديد تا ابعاد تاريك و روشن طرح با توجه به تنوع شرايط مشخص گردد تا انشاء ا... در آينده نزديك اين طرح براي كل كشور توسعه يابد.

نکات کاربردی
  • این شبکه به طور آزمایشی راه اندازی شده است.

  • آزمونهای انجام شده روی این سایت با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلرر نسخه 6  انجام شده است چنانچه از نسخه های دیگر استفاده می کنید ممکن است در استفاده از این سایت با مشکلاتی برخورد کنید.

  • اطلاعات موجود در بانک این شبکه در حال حاضر صرفاً برای واحد هیدرولوژيک شماره 23 می باشد و با فرمت اصلی وارد نشده اند.

  • اطلاعات موجود در بانک فعلی صرفاً جنبه آزمایشی دارد و به معنای تائید و یا عدم تائید شرکت یا تیم پژوهشی نمي باشد.

  • کلیه اطلاعات موجود در بانک بر پايه کدبندی واحدهای هيدرولوژيک و محدوده هاي مطالعاتي قابل دسترسی هستند.


 
تمامي حقوق برای شرکت مدیریت منابع آب ایران محفوظ است.
Copyright © 2005 - 2007 Iran Water Resources Co.; All rights are reserved